Get Adobe Flash player
Nasi klienci: BUDIMEX S.A., KALTER Sp. z o.o., YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o., WARBUD S.A., INSTAL BIAŁYSTOK,  PRZEMYSŁÓWKA P.B.P. HOLDING Sp. z o.o., , SPEC BAU Polska Sp. z o.o., ARCO SYSTEM, MIKOBUD Z.U.P., P.B.U. DORBUD S.A., MARBUD Sp. z o.o., ŁAGROM Sp. z o.o.,  SPS CONSTRUCTION Sp. z o.o., LB Sp. z o.o., ROGOWSKI BUDOWNICTWO, ABM SOLID S.A., IPB Sp. z o.o., PROBIS Sp. z o.o., ATTIS DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. K., KIR-BUD Sp. z o.o., M.P.B. S.A., VAN PUR S.A., BUDOHAL, INKOREST Sp. z o.o., P.B.I. SANMEL Sp. z o.o.

alt
A.O. SPECTRUM Sp. z o.o. w 2009 roku utworzyła Serwis Wulkanizacji i Mechaniki Samochodowej. Oferujemy Państwu pełen zakres usług wulkanizacyjnych.

czytaj całość

 

Uprzejmie informujemy o zmianie adresu siedziby naszej firmy. Aktualny adres:

 

A.O. Spectrum Obrycki Spółka Jawna

ul. Fabryczna 18
19-200 Grajewo

Odsłon : 177396
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Technologia Wykonania Posadzki Przemysłowej Bez Utwardzenia, Zatartej Do Wymaganej Struktury.

1. Ułożenie folii PE 0,2 mm x 2.

     Warstwa poślizgowa oddziela podbudowę górną od płyty betonowej posadzki, a jej zadaniem jest:

  • obniżenie siły tarcia pomiędzy betonem posadzki a podbudową górną,
  • weliminowanie przenikania wilgoci z podłoża do płyty betonowej,
  • zapobieganie przenikaniu wody z betonu do podłoża.

2.Ułożenie taśmy dylatacyjnej z pianki polietylenowej gr. 8mm.

     Warstwa pianki obniża wskaźnik poziomu uderzeniowego dla posadzki pływającej (tj. układanej na podwójnej folii PE 0,2 mm).


3. Wbudowanie i wyrównanie betonu posadzkowego klasy min. B-25 ze zbrojeniem rozproszonym.

     Posadzka może być wykonana metodą długich pasów lub wielkich płaszczyzn.

     W metodzie wielkich płaszczyzn do rozściełania i układania betonu oraz rozsiewania posypki utwardzającej może służyć uniwersalny kombajn posadzkowy.

     Alternatywnie do zbrojenia posadzki można zastosować włókna Fibrofor High Grade w ilości 1 kg/m3, bądź siatki stalowe.


4. Mechaniczne zatarcie posadzki.

     Wstępne zatarcie wykonywane jest po stwardnieniu betonu do takiego stopnia, że można wejść na jego powierzchnię pozostawiając ślad o głębokości 2-3 mm.

     Mechaniczne zacieranie posadzki dokonywane jest w określonych odstępach czasu, zależnych od panującej temperatury, zacieraczkami mechanicznymi ze skrzydełkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem, aż do uzyskania zakładanej struktury posadzki.


5. Zdylatowanie płyty betonowej.

     W płycie betonowej posadzki pływającej, to znaczy spoczywającej na warstwie poślizgowej, rozróżniamy skurcz chemiczny, fizyczny oraz termiczny.

     Skurcz chemiczny wynika z chemicznego procesu hydratacji cementu, występuje on w czasie wiązania i dojrzewania betonu. Jest to proces nieodwracalny.

     Skurcz fizyczny wynika z wyparowania nadmiaru wody, jest częściowo odwracalny i może ulec redukcji przy ponownym nawilżeniu betonu.

     Skurcz termiczny wynika ze zmian temperatury, której wahania mogą wynosić: w przypadku nawierzchni wewnętrznych ok. 25oC, zewnętrznych zacienionych ok. 50oC, a zewnętrznych odsłoniętych ok. 70oC.

      Biorąc pod uwagę w/w zjawiska, wykonuje się szczeliny skurczowe, są one nacinane piłą do głębokości 1/3 grubości nawierzchni i szerokości około 3 mm, nie później niż 48 godzin po jej położeniu. Cięcia dokonujemy jak najwcześniej, w momencie, gdy piła już nie wyrywa ziaren kruszywa. Zależy to od temperatury panującej w hali.


6. Przykrycie posadzki folią

     Przykrycie posadzki folią odbywa się natychmiast po zakończeniu procesu zacierania w celu zapewnienia równomiernego wysychania betonu.