Firma A. O. SPECTRUM specjalizuje się w wykonawstwie posadzek betonowych wykończonych posypkami utwardzającymi. Technologia ta stosowana jest głównie w nowowznoszonych obiektach budownictwa przemysłowego takich jak: magazyny, hale produkcyjne, hipermarkety, place zewnętrzne, wiaty, wielopoziomowe garaże, parkingi, chłodnie, itp. Wykonujemy również nawierzchnie betonowe zacierane do wymaganej struktury tj. pod żywicę, płytki, gres, wykładzinę itp.
     Popularność stosowania posadzek mineralnych jest spowodowana przede wszystkim takimi czynnikami jak: szybkość realizacji, wysoka odporność posadzki na ścieranie i wytrzymałość mechaniczna, uzyskanie nawierzchni o różnym stopniu antypoślizgowości co jest uzależnione od sposobu i długości zacierania, koszt wykonania takiej posadzki jest stosunkowo niski w porównaniu z posadzkami żywicznymi.

     Wysoką jakość płyty betonowej uzyskuje się dzięki właściwie dobranemu składowi mieszanki betonowej, posadzka  powinna być wykonywana w odpowiednich warunkach cieplnych i wilgotnościowych, należy też przestrzegać kolejności i czasu wibrowania mieszanki betonowej, a także odpowiedniej pielęgnacji posadzki już po jej wykonaniu.

   Jednak jednym z najważniejszych czynników jest odpowiednio  przygotowany projekt posadzki betonowej jak również jej podbudowy. Projekt powinien określać klasę betonu, grubość płyty betonowej, rodzaj i ilość zbrojenia rozproszonego lub rodzaj siatek zbrojeniowych.

     W przypadku, gdy Inwestor nie posiada projektu, służymy pomocą w prawidłowym zaprojektowaniu posadzki betonowej opierając się na danych dotyczących warunków gruntowych, przeznaczenia obiektu i przewidywanych obciążeń statycznych oraz  dynamicznych.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !